Mest læste
[Lyrikanmeldelse]

1 - Lyrikanmeldelse
Poesi og andre former for trods
2 - Lyrikanmeldelse
Digte 2014
3 - Lyrikanmeldelse
White Girl
4 - Lyrikanmeldelse
det nemme og det ensomme
5 - Lyrikanmeldelse
Hvedekorn, nr 3 / 2012
6 - Lyrikanmeldelse
Poesibog
7 - Lyrikanmeldelse
ABC
8 - Lyrikanmeldelse
Hvedekorn, nr 2 / 2012
9 - Lyrikanmeldelse
Koordinater
10 - Lyrikanmeldelse
Husundersøgelser

Hjelm & Vinger før de bliver til hænder. Digte i Udvalg fra 2013 - 2023 / Poul Lynggaard Damgaard / 110/138 sider
Hanklit. ISBN
Anmeldt 4/3 2024, 08:43 af Rikke Kirchheiner


Når sproget overgiver sig og genopstår

« Tilbage venstrestil icon lige marginer icon - icon + icon print icon

Cover

Anmeldelse af to nyudgivne bøger af digteren Poul Lynggaard Damgaard. Hjelm
Hjelm er en digtsamling, der tager udgangspunkt i Stærkodder, en nordisk sagnhelt, der var både velsignet og forbandet af Odin og Thor. Disse kvaler parafraserer også digterens fortrædeligheder. Hans erindringer blander sig med mytologien i området omkring Odder og øen Hjelm i Kattegat.

Det er en eksperimenterende bog, der kan være svær at få hold på med mange referencer. Men der er også kraftfulde billeder som f.eks. om den nordiske gudinde Ran: "... At der står en/gud på kysten er ubestrideligt, men at denne står/og skubber havet tilbage er en påstand i dit eget liv, når/du taler med en fremmed i betragtning af stranden" (s.9).

Vinger før de bliver til hænder. Digte i Udvalg fra 2013 - 2023
Digte i Udvalg er udvalgte digte fra en tiårig periode. Bogen er delt op i fem dele adskilt af malerier. Selvom bogen er delt op efter forskellige temaer, er der overlap af temaer gennem alle digte. Et fællestræk for mange af Poul Lynggaard Damgaards digte er de knivskarpe billeder af byen som metafor for eksistens, natur og krop.

"Trøjen er et skjold på den lyse mur./ Murstenene markerer afstanden mellem/kroppen og det aftagelige, ligesom byen er/taget af mig, før jeg igen vender mig om og/rører ærmet på en gade, hvis lys er knitrende stof." (s. 34).

Første del af bogen handler om relationer:
"Kroppen vender sig i søvnen/og en arm rammer trafiklysene hårdt .../Tankernes tætte trafik/gennem opsprættede dyner./Dunene spreder sig/i de våde vejbaner./Røde striber af lys. En seng redes./Trafik overhovedet mellem to." (s. 6).

Her sammenvæves krop og by i et metaforisk billedsprog. "Tankernes tætte trafik" etablerer ordet trafik som biologisk, hvilket til sidst i digtet fører til spørgsmålet, om det er muligt at have forbindelse, dvs. trafik, og kommunikation mellem to mennesker? Anden del af bogen har overskriften: Trafik og Flora om by versus natur:

"Himlen er knækket af universet./Samfundet er brudt sammen i min mund./Jeg venter på, at ensom trafik/blomstrer som et system i en skov" (Hjemme overalt s. 59). Trafik personificeres og sidestilles med naturens organiske måde at udfolde sig på. Kan der opnås en harmoni mellem "trafik og flora"?

Natur er aldrig blot natur i digtene, men altid en del af menneskets væren og tilværelsesforståelse, samt af den filosofi, der ligger under vores opfattelse af natur. I digtet Minimal diktat hedder det: "Jeg får en solnedgang kastet i nakken/du kan da godt kalde mig natur." (s. 30).

Mennesket er altid en del af sine omgivelser, ligesom naturen er en del af verdensrummet. Der er et samlende aspekt og en sammenhæng mellem alt i universet. Som her: "Jeg mister ikke træet, når et blad forsvinder/langt ind i verdensrummet som en satellit." (Mit halve liv afgør kroppen, s. 54). Her føres man fra det nære, et blad der falder, til universets uendelighed.

Det er altid med eksistensen som omdrejningspunkt, at digtene finder deres form. Og altid med en bevægelse mod en sammenhæng og helhed i tilværelsen af alle fænomener i universet, det indre og ydre, byen og mennesket, kulturen og det eksistentielle.

"En side på et højhus/løftes i en skygge./Byerne knappes op/i frakken med vinger,/og det lyner med engle./En fjer får lov at ligge." (s. 33).

Midt i adskillelsen og fremmedgørelsen, som kan udgøre en by, dens bygninger og menneskenes upersonlige bevægelser mellem hinanden, viser digtene hen mod en fælles samlende åndelighed. Sprog, bevidsthed og den sansede verden hænger dybest set sammen.

Infoboks
Poul Lynggaard Damgaard er en dansk digter, der debuterede i 2013 med Boks Sepia, og som siden har udgivet 9 digtsamlinger. Han har været publiceret i tidsskriftet Hvedekorn flere gange siden 2015. Han er tidligere formand i bestyrelsen for Lyrikstyrelsen i Dansk Forfatterforening.


Forrige anmeldelse
« Vejen og Sandheden og Livet / E... «
Næste anmeldelse
» Kun for idioter 4-6½ »


Flere lyrikanmeldelser...