Mest læste
[Sagprosaanmeldelse]

1 - Sagprosaanmeldelse
En morders bekendelser
2 - Sagprosaanmeldelse
Under tvang - minerydningen ved den jyske vestkyst 1945
3 - Sagprosaanmeldelse
De udvalgte – på flugt for livet
4 - Sagprosaanmeldelse
Kønsballade
5 - Sagprosaanmeldelse
Elevcentreret skoleledelse
6 - Sagprosaanmeldelse
Den store Storm P.-bog
7 - Sagprosaanmeldelse
Drengen der voksede op som hund
8 - Sagprosaanmeldelse
InterView – Introduktion til et håndværk
9 - Sagprosaanmeldelse
Fortrængt grusomhed – Danske SS-vagter 1941-45
10 - Sagprosaanmeldelse
Bourdieu for begyndere

Kvinder og piger med asperger / Camilla Rau Petersen & Elisabeth Christensen (Eds.) / 263 sider
Forlaget Pressto. ISBN 9788790333447
Anmeldt 1/8 2013, 22:07 af Christina Mohr Jensen

Den levede, erfarede virkelighed med Aspergers


Den levede, erfarede virkelighed med Aspergers

« Tilbage venstrestil icon lige marginer icon - icon + icon print icon

Cover

Aspergers syndrom er en psykiatrisk diagnose, der beskriver en gennemgribende udviklingsforstyrrelse på autisme spektrummet. Autisme kendetegnes ved en adfærd, der præges af repetitive og stereotype handlinger/interesser og vanskeligheder med at forstå og udtrykke sig i sociale sammenhænge. Mange tænker, når de hører ordet autisme, på personer som Rainman eller svært funktionsindskrænkede personer uden sprog, som har behov for en meget forudsigelig struktur i deres hverdag, for at fungere. Forskningen har dog vist, at autisme, som mange andre psykiatriske lidelser, bedst forstås på et spektrum, der spænder fra det normale til det svære. På den lette ende af spektrummet placerer lidelsen Aspergers syndrom sig.

Selvom forskningen har vist, at drenge har øget risiko for at have en autismespektrumsforstyrrelse, har man de senere år også fået øjnene op for, at flere piger end tidligere troet er påvirkede af lidelsen. Dette skyldtes, at drenge og pigers måde at udtrykke symptomerne på afviger fra hinanden. Piger er ofte mere velfungerende i sociale sammenhænge end drenge, og piger med autisme bliver sjældent tydelige for deres omgivelser, når de har det dårligt, idet de frem for at blive bl.a. aggressive, har tendens til at reagere med angst, tristhed og depression. Derfor tyder meget på, at autismespektrumsforstyrrelser længe har været underdiagnosticeret hos piger og undersøgelser fra bl.a. Danmark viser, at antallet af piger der nu diagnosticeres er steget betydeligt.

Personlige fortællinger om Aspergers
Selvom en øget viden om autisme hos piger har været til stede i en del år og forsat udvikles, så mangler der forsat en bedre viden omkring bl.a. Aspergers syndrom hos piger. Det er dette videnstomrum, som bogen Kvinder og piger med asperger – 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil søger at udfylde. Værket er, som titlen afslører, en antologi, der samler 11 piger og kvinders personlige fortællinger om, hvordan det er at have enten diagnosen Aspergers syndrom, eller hvordan det er at have en aspergerprofil, forstået således, at man ikke nødvendigvis er diagnosticeret, men har mange af de træk, der ses hos personer med Aspergers syndrom. I værket fremstilles 11 meget forskellige fortællinger, fra 11 personer, der befinder sig forskellige steder i livet både aldersmæssigt, socialt og ift. deres daglige funktion.

Formen på disse fortællinger spænder over en lang række af emner, ift. hvad, der optager de forskellige piger og kvinder ift. livets udfordringer, om drømme, forventninger til fremtiden, og hvordan de opfatter dem selv, andre og det at have Aspergers. Det er fortællinger om drømme om at blive accepteret, forstået, om parforhold, skolegang osv. Disse frie fortællinger giver et unikt indblik ind i disse piger og kvinders hverdagsliv, deres livserfaringer og historie og et unikt indblik i, hvordan det kan opleves at være pige eller kvinde med en Asperger-diagnose eller profil. Bogen udfylder et tomrum i den eksisterende litteratur og korrigerer mange misforståelser, der ofte er omkring autisme hos særligt piger og kvinder.

En bog der skaber forståelse, lettelse og forandring
Selvom det kan lyde overvældende, at et værk med personlige beretninger kan skabe både forståelse, lettelse og forandring, er det dog intet mindre end de oplevelser, man som læser kan sidde tilbage med. Mange professionelle og pårørende til både piger og drenge med autisme mangler nemlig en forståelse for den subjektive, erfarede virkelighed som børn, unge og voksne med autismespektrumsforstyrrelser som Aspergers har. Denne manglende forståelse kan skabe grobund for misforståelser og konflikter, men dette værk kaster lys over emnet på en måde, der potentielt kan komme både pårørende og personer med lidelsen til gavn på positiv vis. Er man pårørende, kan man vil finde sig selv sidde og nikke genkendende til de mange hverdagsbeskrivelser, som er fælles for personer med autisme, selvom alle personer med autisme er forskellige. Det giver en forståelse af lidelsen, hvis dybde ikke kan opnås igennem den typiske faglitteratur.

Professionelle kan også bruge værket til at øge forståelsen for autismespektrummets mere subjektive, levede og erfarede sider. Videre kan værket også virke som et spejl, som personer med bl.a. Aspergers syndromsdiagnosen kan holde op foran sig selv, og som måske kan give en øget forståelse af dem selv, kan give inspiration til at formulere sig og være en inspirationskilde til handlemuligheder, der kan gøre hverdagslivet nemmere. Bogen beretter om både diagnosens lyse og mørkere sider, og der er derfor tale om et værk, der er yderst nuanceret og velformuleret. Det gælder ift., hvad der er svært for personer med Aspergers, men bogen har også et kærkomment blik for de mange styrkesider, som personer med autismespektrumsforstyrrelser har.

Som både professionel og pårørende får bogen de varmeste anbefalinger, og værket vil uden tvivl blive fundet frem igen og igen til inspiration for både selv og andre.

Forrige anmeldelse
« Entscheidungskampf 1941 «
Næste anmeldelse
» Fiktionalitet »