Mest læste
[Sagprosaanmeldelse]

1 - Sagprosaanmeldelse
En morders bekendelser
2 - Sagprosaanmeldelse
Under tvang - minerydningen ved den jyske vestkyst 1945
3 - Sagprosaanmeldelse
De udvalgte – på flugt for livet
4 - Sagprosaanmeldelse
Kønsballade
5 - Sagprosaanmeldelse
Elevcentreret skoleledelse
6 - Sagprosaanmeldelse
Den store Storm P.-bog
7 - Sagprosaanmeldelse
Drengen der voksede op som hund
8 - Sagprosaanmeldelse
InterView – Introduktion til et håndværk
9 - Sagprosaanmeldelse
Fortrængt grusomhed – Danske SS-vagter 1941-45
10 - Sagprosaanmeldelse
Bourdieu for begyndere

MedieDK / Stig Hjarvard (red.) / 210 sider
L&R Uddannelse. ISBN 978-87-7066-478-3
Anmeldt 12/3 2012, 21:51 af Torben Rølmer Bille

Overblik ved punktnedslag


Overblik ved punktnedslag

« Tilbage venstrestil icon lige marginer icon - icon + icon print icon

Cover

MedieDK er en udgivelse, der giver et ganske bredt overblik over det aktuelle mediebillede. Kaster man et hurtigt blik over indholdsfortegnelsen, får man et indtryk af, hvorvidt den kommer rundt, for her oplyses det, at der – på dens 210 rigt illustrerede sider – berøres følgende emner: journalistisk, mediehistorie, medieteorier, billedanalyse, film og tv-fiktion, Danmarksfilm, computerspil, mediers forhold til samfundet, tv-underholdning, modtagerforhold, kommunikation, mediekonvergens, og endelig slutter den af med en længere gennemgang af forskellige dokumentargenrer – herunder reality.

Selv om dette måske kan lyde som en bog, der skyder med spredehagl, forstået på den måde at den godt nok berører mange forskelligartede medier og teorier knyttet til disse, så kan man vel ikke samtidig regne med at den kommer i dybden med de teorier, der knytter sig til disse felter. En sådan indvending er ikke helt forkert, men det er heller ikke bogens hovedformål at give nuancerede skildringer af alle disse medieforhold, men derimod er bogen tænkt som en grundbog i medieundervisning på gymnasieniveau. Har man lyst til som underviser at gå dybere ned i enkelte af bogens dele, nævnes jo forfattere og teoretikere i brødteksten og på den tilhørende webside. Bogen giver også et ganske grundigt historisk indblik i udviklingen af medierne i Danmark.

MedieDK er en bog, der primært er tiltænkt danskfaget, men som sagtens kan anvendes i både mediefag, samfundsfag, historie og andre fag, der gerne vil inddrage forskellige medietyper og de dertilhørende analyse- og fortolkningsmuligheder. Bogens styrker ligger i evnen til at favne bredt, selv om undertegnede godt også kunne have brugt et par indspark om tegneserien som medie, idet det både er et voksende forskningsfelt og et medie, som er ganske anvendelig i undervisningssammenhænge, især hvis man har lyst til at fokusere på samspillet mellem tekst og billeder. I samme åndedrag kan det også nævnes, at bogen heller ikke tackler kommerciel kommunikation i form af reklamer og musikvideoer. Men naturligvis har det sikkert for redaktørerne af en sådan samling oversigtsartikler handlet om ikke at miste deres hovedfokus helt.

Endelig kan man også forundres over, at der ikke benyttes mere tid på brugerproducerede, sociale medier og den demokratiseringsproces, som de digitale medier gennemgår for tiden (youtube, twitter, bambuser, osv.). Især set i det lys, at det er den type medier, som synes at ændre mediebilledet mest drastisk i øjeblikket. Tænk blot på amatøroptagelser fra verdens brændpunkter, der er medvirkende til at sætte både den politiske og økonomiske dagsorden. Ovennævnte anker bør naturligvis tages seriøst, men de er stadig ikke skæmmende for bogen som helhed, selv om undertegnede da godt kunne undre sig over, hvor vigtig ”Danmarksfilm”er set i forhold til sådanne medier, men igen er dette også et spørgsmål om personlig præferencer og hvilke kæpheste, man dagligt sadler op.

De enkelte artikler i MedieDK er alle velskrevne og formidler deres stof både med stor indlevelse og en entusiasme, som sikkert godt kan virke afsmittende på såvel undervisere og elever. Det er en bog, der både kan fungere som grundbog og som et væk, man kan plukke artikler fra, hvis man står og mangler en oversigt over en given medietendens eller nogle svar på, hvordan disse medier spiller sammen med vores omliggende samfund. Man kan også sagtens forestille sig bogen som en god introduktion til den underviser, der aldrig har beskæftiget sig ret meget med medier, men må se i øjnene at de øgede mediekrav, der fra ministeriets side er blevet pålagt på tværs af fag, kræver, at han eller hun inddrager disse i den daglige undervisning.

Står man derfor og mangler en grundbog, der både kommer vidt omkring, er velskrevet, godt illustreret, og som benytter eksempler, der er aktuelle, men som dog ikke formår at favne så bredt som nogle måske kunne have ønsket, så er MedieDK et hæderligt bud på en sådan. Det skal dog siges, at bogen hævder, at den også suppleres af en internetdel, der – ved nærmere eftersyn – godt nok kan give den interesserede nogle henvisninger og levere nogle ideer til opgaver, man kan give ens elever, men set i forhold til andre udgivelsers websider er den ganske tyndbenet. Få selv øjnene op for dette hér.

Forrige anmeldelse
« Mentaliseringsbaseret behandlin... «
Næste anmeldelse
» Ledelse i uddannelsesmiljøer »