Mest læste
[Sagprosaanmeldelse]

1 - Sagprosaanmeldelse
En morders bekendelser
2 - Sagprosaanmeldelse
Under tvang - minerydningen ved den jyske vestkyst 1945
3 - Sagprosaanmeldelse
De udvalgte – på flugt for livet
4 - Sagprosaanmeldelse
Kønsballade
5 - Sagprosaanmeldelse
Elevcentreret skoleledelse
6 - Sagprosaanmeldelse
Den store Storm P.-bog
7 - Sagprosaanmeldelse
Drengen der voksede op som hund
8 - Sagprosaanmeldelse
InterView – Introduktion til et håndværk
9 - Sagprosaanmeldelse
Fortrængt grusomhed – Danske SS-vagter 1941-45
10 - Sagprosaanmeldelse
Bourdieu for begyndere

Jorden brænder – klimaforandringerne i videnskabsteoretisk og etisk perspektiv / Mickey Gjerris, Christian Gamborg, Jørgen E. Olesen, Jakob Wolf (Red.) / 215 sider
Forlaget Alfa. ISBN
Anmeldt 23/9 2009, 18:37 af Claus Poulsen

Klimadebattens mange ansigter


Klimadebattens mange ansigter

« Tilbage venstrestil icon lige marginer icon - icon + icon print icon

Cover

Forlaget Alfa har givet liv til dette antologi-agtige værk om klimaforandringerne. Helt præcist er det en række kapitler, som hver især giver et indblik i forskellige aspekter af hele klimadebatten. Bogen indledes med et par grundlæggende kapitler, skrevet af Jørgen E. Olesen - en kapacitet indenfor dansk klimaforskning - om hvad vi indtil nu ved om klimaændringerne og dernæst, om disse ændringers mulige konsekvenser for fremtiden. (For en mere detaljeret gennemgang af mulige konsekvenser og scenarier, kan der henvises til Michael Rothenborgs Tordenregn).

Dernæst følger et par kapitler om klimaforskningens historie og videnskabsteoretiske vilkår. Tilsammen udgør de en slags helhed, hvor vi først bliver oplyst om, specielt de teknologiske og matematiske metodemæssige fremskridt, som har givet os det ståsted vi har nu. Og som en naturlig forlængelse heraf, en diskussion af de videnskabsteoretiske vinkler på netop de teknologiske og matematiske fremskridt. Mere konkret, en vurdering af modellers opbygning, styrker og svagheder – modeller, som et redskab til der i stort omfang er med til at beskrive de nuværende og fremtidige klimatiske forhold. Det giver et godt indblik i det problematiske med modeller, specielt her, hvor der er så uendeligt mange variable og datamængder der skal behandles. Man får øjnene op for, hvor svært det rent faktisk er, med de klimamæssige profetier.

Fra de teknologisk orienterede emner, følger et par om de mere menneskelige tilgange. Fra at kigge på den instrumentalistiske tilgang, peger fingeren nu på os selv. For hvad kan vi mennesker selv gøre? Kan vi ved at agere anderledes, gøre en forskel. Og hvor langt skal vi gå? Hvilke arter er værd at forsøge at bevare? Hvem sidder med skylden – og hvem skal tage slæbet, med at redde det hele? En lang række, rigtig gode spørgsmål, som der absolut ikke findes noget umiddelbart nemt svar på…

Som det måske fremgår indtil nu, kommer bogen vidt omkring i bredden. Det må det næsten selvsagt koste lidt på dybden. Det ved bogen også godt; de enkelte bidrag er forholdsvist korte, men de er skåret rimeligt skarpt og præcist, om end man kunne savne lidt plads til kritik og diskussion. Men netop det, at bogen sigter bredt, er også en slags styrke. Det skal forstås på den måde, at man bliver bevidst om at en løsning, eller forbedring af tingene, om man vil, ikke kun skal søges ét sted. Løsningen skal (formodentlig) findes i en mosaik af brikker fra mange, mange områder.

Forfatterne i bogen virker kompetente indenfor deres særegne forskningsområder. Nogle ville måske anfægte at et forlag som Alfa, med en så tydelig kristen baggrund, udgiver et værk, hvor indholdet har så stor en andel af naturvidenskabeligt indhold. Men det kan muligvis begrundes i netop den brede tilgang til klimadebatten og emnet. For at forstå – og dermed kunne se mulige løsninger på – klimaproblematikkerne, kræves at man har et helhedsbillede af tingene.

Uanset, så er bogens budskab ganske jordnært; den tvinger en til at tænke over – og forholde sig til – klimaets og menneskets problemer. Specielt kapitlerne om etik og religion, giver bogen lidt mere dybde og bredde, end bøger om samme emner, jeg tidligere er faldet over.

Bagerst i bogen er den udstyret med en række cases, som egner sig fint til undervisning i gymnasiet eller tilsvarende. Derudover indeholder den en annoteret litteraturliste, således den nysgerrige på egen hånd kan give sig gang med at læse mere. God detalje.

På trods af at der er mange facetter af klimadebatten der skal behandles i bogen, syntes jeg det fungerer ganske godt, som en introduktion og indføring i klimadebatten. Bogen kan i øvrigt hentes gratis fra Det Biovidenskabelige Fakultet (Københavns Universitet) – godt nok i en engelsk udgave.

Forrige anmeldelse
« Når danskerne bøjer af – is... «
Næste anmeldelse
» De renes land »