Mest læste
[Sagprosaanmeldelse]

1 - Sagprosaanmeldelse
En morders bekendelser
2 - Sagprosaanmeldelse
Under tvang - minerydningen ved den jyske vestkyst 1945
3 - Sagprosaanmeldelse
De udvalgte – på flugt for livet
4 - Sagprosaanmeldelse
Kønsballade
5 - Sagprosaanmeldelse
Elevcentreret skoleledelse
6 - Sagprosaanmeldelse
Den store Storm P.-bog
7 - Sagprosaanmeldelse
Drengen der voksede op som hund
8 - Sagprosaanmeldelse
InterView – Introduktion til et håndværk
9 - Sagprosaanmeldelse
Fortrængt grusomhed – Danske SS-vagter 1941-45
10 - Sagprosaanmeldelse
Bourdieu for begyndere

Kroppen husker – om krop og psyke i traumebehandling / Babette Rothschild / 216 sider
Forlaget Klim. ISBN 9788771290332
Anmeldt 22/11 2012, 21:14 af Mie Poulsgaard Jørgensen

Traume: Interaktion mellem krop og psyke


Traume: Interaktion mellem krop og psyke

« Tilbage venstrestil icon lige marginer icon - icon + icon print icon

Cover

Individer, der har været udsat for traumer, kan manifestere symptomer på posttraumatisk stresssyndrom (PTSD), der er kendetegnet ved mareridt, flashbacks, angstreaktioner og uhensigtsmæssig adfærd. Den psykologiske behandling af traumer har dog længe ensidigt fokuseret på de tanker og følelser, der knytter sig til traumet, samt hvordan individet agerer efterfølgende. Der er efterhånden en del bøger, der beskæftiger sig med PTSD og behandlingen deraf, men som med behandlingen af de fleste psykiske lidelser, bærer den psykologiske praksis præg af en manglende fokus på, hvordan krop og psyke interagerer i manifestationen af psykiske lidelser. Rothschild leverer med denne bog en indføring i, hvordan kroppen reagerer på traumatiske oplevelser, og hvordan denne viden kan integreres i den psykologiske behandling deraf.

Dualismen krop og psyke
I Vesten arbejder man ofte ud fra en dualistisk opfattelse af krop og psyke, hvor psykiske lidelser behandles af psykologen og fysiske lidelser af lægen. Men for mange lidelser, hvad enten disse hovedsageligt er af hhv. psykisk eller fysisk art, gælder det, at krop og psyke interagerer og skaber en række psykiske og somatiske symptomer. Problemet ved denne tilgang er, at individet med en lidelse muligvis ikke får en behandling, der er målrettet dennes tilstand. Ligesom f.eks. psykologer ikke trænes i at opdage det kropslige ubehag, der er tilknyttet traumet og derfor ikke adresserer det.

Inden for de seneste år er der dog indenfor psykologien begyndende interesse for at integrere kroppen i behandlingen. Mindfulness-teknikker såsom åndedrætsøvelser, kropsscanning og lign. integreres i tiltagende stil som supplement til andre behandlingsformer. Selve forståelsen af kroppen er dog stadig underbelyst, og selve uddannelsen til psykolog indeholder ikke mange fag, der relaterer sig til dette vidensfelt.

Krop og traume
I Kroppen husker forsøger Rothschild at bygge bro imellem krop og psyke i traumebehandlingen, dvs. imellem den kropsorienterede psykoterapi og den traditionelle psykoterapi. Bogen består overordnet af to dele, hhv. teori og praksis og disse er underinddelt i otte kapitler.

Den teoretiske del består af en gennemgang af posttraumatisk stresssyndrom, også kendt som PTSD. Her gennemgås diagnosen og forskning herpå og dette eksemplificeres igennem en case. Derefter gennemgår Rothschild de områder i hjernen, der påvirkes under et traume, og hvordan kroppen husker traumet. Det kan være komplekst at arbejde med hjernen, og dette kan afholde nogle fra at læse bøger som denne, men Rothschild formår igennem hele den teoretiske gennemgang at fastholde læseren, bl.a. igennem cases, ligesom forskningen kobles på psykologiske forståelser. Dette gjorde det personligt nemmere for mig at læse, idet jeg kunne tilføje neurobiologiske forståelser til min psykologiske forståelse af givne symptomer.

Den praktiske del forklarer, hvordan man integrerer den teoretiske forståelse i praksis og fremhæver specifikke tilgange, der kan anvendes til en given traumerelateret problematik. Rothschild brækker med andre ord teorien ned i mindre dele og bringer flere cases på banen for at gøre dette jordnært, ligesom hun (i dialog) fremfører terapiforløb, hvor en given problemstilling relateret til et traume fremføres. Imellem de forskellige udsagn anfører Rothschild, hvad der foregår, og hvordan de givne udsagn skal fortolkes. Dette gøres ligeledes på et jordnært og forståeligt niveau.

Let forståelig og anvendelig
Min første indskydelse var ”endelig en bog, der sætter fokus på samspillet mellem krop og psyke ved traumer!” og dernæst ”jeg håber ikke, at den bliver for kompliceret at læse”. Rothschilds bog leverer ikke blot varen, men leverer en vare, der virkelig er værd at læse og kan være uundværlig for psykologer, der beskæftiger sig med psykotraumatologi. Bogen balancerer perfekt mellem at være tilpas kompleks og mellem at være forståelig. Neurobiologi kan for mange være svær at forstå, men i dette tilfælde formår Rothchild til UG at gøre teorien forståelig. Det skal dog pointeres, at bogen henvender sig til fagfolk inden for dette felt og vil være svært forståelig for andre.

Bogen er som nævnt både teoretisk og praktisk, hvilket giver bogen en vist autencitet, idet man tydeligt fornemmer, at Rothschild selv fortæller om sin erfaring med de teoretiske konstrukter. Vægtlægningen på det praktiske er ligeledes givende for nyuddannede inden for feltet, idet integrationen mellem teori og praksis eksemplificeres og giver ideer til, hvordan konkrete problemstillinger kan gribes an. Personligt var jeg henrykket over at læse bogen og har nu en bedre forståelse for, hvordan kroppen kan bruges som en ressource i terapien. Jeg håber, at andre læsere vil få lige så stor gavn af den som jeg.

Forrige anmeldelse
« Egentlig altid mest levende –... «
Næste anmeldelse
» Mother Teresa »